gürkan3

Prof. Dr. Ömer GÜRKAN
Dekan

Finans sektörünün ihtiyaçlarını özümsemiş ve buna yönelik çözümler üretmeyi hedefleyen, sektörel uygulama çalıştayları ile zenginleştirilmiş “Bankacılık ve Finans” akademik programı sayesinde; ekonomi, finansal kavramlar ve piyasalar, risk yönetimi, bankacılık işlemleri ve yönetimi, sektörel bilişim teknolojileri yönetimi ve sayısal analiz teknikleri ile ilgili verilecek ders ve çalıştaylar ile finans sektörüne ve reel sektöre finans uzmanları ile rekabetçi yöneticiler kazandırılacaktır.

Finansal küreselleşmenin itici gücü olan finansal liberalleşme ve bütünleşme süreci; ulusal finansal kuruluşlara, şirketlere ve yatırımcılara yeni fırsatlar sağlarken beraberinde riskler de getirmektedir. Bu ortamda faaliyet gösteren, uluslararası nitelik kazanmış ve aşırı rekabetçi olan finansal sektör; teknolojik değişimlerin, finansal regülasyonların, krizlerin ve müşterilerin talep ve baskılarının arasında sıkışmış ve nitelikli personel ihtiyacı daha da artmıştır. Reel sektördeki uluslar arası olma eğilimi de, mevcut nitelikli finans uzmanı ve yönetici ihtiyacını pekiştirmektedir.
Bankacılık ve Finans Bölümü bu gerçeğin farkında olarak ve geleceğe yatırım kapsamında; finans sektöründe görev alabilecek donanımda, rekabetçi bankacılık ve finans uzmanlarını ve yönetici kadrolarını yetiştirmektedir.

Finansal faaliyetlerde, ürünlerde ve kurumlarda anormal büyümeler ve gelişmeler kaydedilirken, bir taraftan da tarihi finansal krizin yaşanması finans disiplinine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bir yanda ABD’de sermaye piyasaları hakim durumda iken yatırım bankacılığına yönelim artıyor, diğer yanda bankacılığın hakim olduğu Kıta Avrupası’nda menkul kıymet piyasaları faaliyetlerine ağırlık verilmeye çalışılıyor. Türkiye ise, jeopolitik ve ekonomik gücünü pekiştirme imkanı bulduğu bir ortamda daha güçlü finansal sisteme ve uzmanlara gerek duymaktadır. Konjonktürün yapısal değişim gösterdiği böylesine hassas bir dönemde finansal kuruluşların önemi daha da kritik hale gelmiştir. Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olanlar, finansal kurumlarda üst düzey yönetici, finans dışı kurumlarda ise finans yöneticisi (CFO) olmaya adaydırlar.