Misyon ve Vizyon

Misyon

Dünya ve Türkiye ekonomik-finansal piyasaları ve bankacılık düzenlemelerinde meydana gelen güncel gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri akademik çerçevede değerlendirerek, bölümümüz öğrencilerinin kişisel ve akademik gelişimlerine pozitif katkı sağlamaktır.

Vizyon

Bankacılık ve Finans bölümü öğrencilerinin öğrenim süreleri ve mezuniyetlerini takiben akademik ve piyasa endeksli çalışmalarında yönlendirici olmak, öğrencilerin gerekli akademik ve saha donanımını sağlamak, dünyada sivil toplum dinamikleri içerisinde belirleyici bir konuma sahip olmak.