Tarihçe

Bankacılık ve Finans Bölümünün amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultu­sunda yetiştirmek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanak­ları yaratmaktır.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SFK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, faktöring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigor­ta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal rapor­lama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler