1655836_858033554261024_8307032495537268100_n

Nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyelinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bölümde, öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere bütün finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyelinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Küreselleşmenin yoğun yaşandığı alanların başında gelen finans piyasaları, özellikle 1980,li yıllardan sonra büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişimin birinci boyutu, finansal piyasa, finansal kurum ve finansal araçlar açısından yaşanan büyük çeşitliliktir. Diğer boyutu ise finans piyasaları uluslararası hareketliliğinin büyük bir ivme kazanması, başka bir deyişle hızla küreselleşmesi ve beraberinde getirdiği küresel rekabettir. Bu çerçevede etkin ve verimli çalışması iktisadi açıdan son derece önemli olan finans sektöründe, yaşanan çeşitliliğinin ve uluslararası rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek ve/veya fırsatları değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış elemanlara eskisinden çok daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Türkiye'de finansal hizmetler sektörü

Ayrıca gelişmiş ülkelerde hem milli gelire hem de istihdama yapılan katkı açısından hizmet sektörünün payı son derece önemlidir. Bu paralelde finansal derinleşmesi giderek artan Türkiye,de finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmaktadır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde branş dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların       finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmıştır. Bu açıdan -Sermaye Piyasası Kurulu,unun aradığı lisanslama belgesi gibi- finans sektöründe belli alanlarda çalışacak elemanlar için yeterlilik şartları aranmaktadır. Bu bölümün temel amacı, para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir.

Bu bölümün eğitim dili Türkçe’dir.